ARQUITECTURA I OBRES

La implantació de processos productius o logístics requereixen agilitat i precisió en la presa de decisions al disseny constructiu i posterior execució, per assolir els objectius desitjats. Especialitzats en obra i arquitectura industrials CENPAS pot escometre projectes de diverses grandàries adaptant-se als requeriments en terminis i qualitats que el Client marqui.

IMATGE CORPORATIVA / Disseny interiors. Entorns de treball que reflecteixen la identitat corporativa afegida al confort, a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Arquitectura bioclimàtica. La aplicació de sistemes passius bioclimàtics de captació, emmagatzematge i transferència d’energia als edificis es el repte que CENPAS proposa pels nous projectes. Aprofitant els recursos disponibles i característics de cada emplaçament per disminuir l’impacte ambiental i reduir el consum d’energia.

CENPAS col·labora habitualment amb INGETECNIA, especialitzats en Arquitectura bioclimàtica i que disposa de la certificació DGNB (Green Building Certification).

Un punt clau en tot Projecte constructiu es el càlcul d’estructures. A CENPAS es disposa de especialistes en aquest camp per escometre projectes de qualsevol magnitud orientat al estat de l’art del mercat.