ASS. ACTIVITATS

La complexitat dels procediments burocràtics i tècnics requereix una especialització i un coneixement de les interrelacions entre els diferents agents implicats per poder obtenir un resultat satisfactori en el termini més curt possible.

El Know-How acumulada pels seus professionals al llarg de més de 10 anys tramitant projectes amb interacció directa a diferents municipis i comunitats autònomes, en especial a l’àrea metropolitana de Barcelona i la Comunitat Autònoma de Madrid, permet oferir una visió global de la casuística, les circumstancies i els agents involucrats. La voluntat de CENPAS es oferir aquest coneixement tècnic i burocràtic al client i posar al seu abast la xarxa de contactes desenvolupada que permeten en molts casos avançar les solucions als problemes.