EFICIENCIA ENERGETICA I ENERGIES RENOVABLES

La situació geopolítica i l’inevitable esgotament de recursos fòssils fan inevitable un canvi de paradigma en el model de consum energètic actual al mon i els costos associats a cada recurs. Motivat per aquest canvi d’escenari des de la unió Europea ja s’han plantejat plans de reducció de consum i augment d’implantació de les energies renovables com el Pla 20-20-20, que obliga als països a reduir un 20% el consum d’energia primària mitjançant l’eficiència energètica i assolir un 20% de generació elèctrica renovable per 2020.

La adaptació progressiva d’aquests criteris a la normativa nacional va obrint portes als consumidors per facilitar la implantació de sistemes d’eficiència energètica i energies renovables. Conjuntament amb el client Cenpas pot liderar el procés per trobar les alternatives existents al mercat actual i la solució que més pot oferir a les necessitats de cada client.