EFICIENCIA ENERGETICA

El servei d’assessoria en eficiència energètica de Cenpas ofereix un ampli ventall de solucions. Des de l’anàlisi de Facturació elèctrica, aconseguint estalvi amb inversió zero en materials, fins a la implantació de millores de l’eficiència energètica de instal·lacions de climatització, ventilació, enllumenat i processos, ja que es disposa de la solució requerida pel client tant en el sector industrial com en el terciari.