SOLAR FOTOVOLTAICA I AUTOCONSUM

Davant de l’escenari actual que apunta a la integració d’aquesta font energètica dins de la instal·lació elèctrica interior mitjançant l’autoconsum, Cenpas s’avança oferint un estudi tècnic precís del dimensionament de la instal·lació per obtenir un balanç equilibrat entre energia consumida i generada que permeti una maximització del retorn de la inversió realitzada. Es permet d’aquesta manera un estalvi de la despesa elèctrica i una major independència respecte a la companya distribuïdora.