ENGINYERIA

L’equip de Cenpas entén l’enginyeria com un mitjà per oferir seguretat davant la incertesa futura. Des de estudis tècnics de viabilitat fins a dissenys robustos davant dels canvis per adaptar-se a l’entorn, cal estudiar vies tècniques flexibles i adaptables a cada necessitat.

Amb una forta presencia en la Indústria i amb un coneixement específic de les característiques tècniques de branques com la industria agroalimentaria, la logística de fred o la inmòtica, la estructura tècnica s’implica amb el client per formar un equip amb objectius comuns.