FRED INDUSTRIAL

La trajectòria acumulada dins del sector agroalimentari ha propiciat un alt grau de coneixement de l’estat de l’art del sector del Fred Industrial. Essent un dels principals consums energètics dels processos industrials, es imprescindible prioritzar l’eficiència d’aquestes instal·lacions per assegurar la competitivitat en un mercat global. L’experiència del dia a dia permet l’aprofitament de les sinergies existents en el disseny de layouts, processos productius i integració amb l’activitat.

Com a valor diferencial, CENPAS pot oferir als seus clients el disseny i parametrització integral de tota la instal·lació des d’equips (evaporadors, bescanviadors, condensadores, cambres, túnels de congelació, compressors), fins a instal·lacions de conjunt globals.

Es disposa d’una àmplia experiència en tramitació i obtenció de les legalitzacions de fred industrial.