INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES

La experiència acumulada tant en l’àmbit industrial com en el sector terciari amb instal·lacions de Alta i Baixa tensió ens permet oferir un assessorament i un recolzament específic als requeriments del client sigui quin sigui el perfil requerit. La possibilitat d’integració de sistemes de domòtica, control industrial, o gestió intel·ligent de la càrrega des de la fase de disseny permet maximitzar els estalvis generats a l’hora que minimitza la inversió requerida.

CENPAS també disposa d’àmplia experiència en la vessant de petits projectes per Locals de pública concurrència, Línies d’enllaç i Memòries tècniques per la IT 9/2012 en col·laboració amb instal·ladors que ens ha permès oferir una altíssima competitivitat de preus i agilitat de servei.