SOLUCIONS INTEGRALS D’INSTAL•LACIONS

L’experiència al servei de projectes d’arquitectura demostra que es imprescindible una ràpida adaptació al entorn canviant que un projecte viu sempre suposa, amb els requeriments tècnics i estètics sempre presents. Per assolir aquest objectiu CENPAS s’integra dins del grup de treball del projecte potenciant el diàleg i la comunicació. Dins de la gestió integral del projecte es té com un dels principals objectius la implantació de solucions d’eficiència energètica a tots els dissenys.

Dins de l’abast d’un projecte global d’instal·lacions es donen solucions als següents àmbits: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA TENSIÓ

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE GENERACIÓ DE ACS AMB INTEGRACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

INSTAL·LACIONS DE DÓMOTICA/INMÓTICA

INSTAL·LACIONS DE CONTROL D’ACCESSOS / SEGURETAT / CCTV

INSTAL·LACIONS DE GAS

INSTAL·LACIONS DE FRED INDUSTRIAL

En tots aquests àmbits es disposa d’una àmplia experiència en tramitació i obtenció de les legalitzacions pertinents.